POWRÓT BACK


Pamięci Leonida Breżniewa, J.Robakowski, 1982