Video artTransmisja przestrzenna, W.Bruszewski, 1974
Sytuacja studia, P.Kwiek, 1974
W.Bruszewski, 1976
Ćwiczenie na dwie ręce, Józef Robakowski, Galeria De Appel, Amsterdam 1979
Koncert, J.Beuys, 1981
Pamięci Leonida Breżniewa, J.Robakowski, 1982
Zabawy Polaków, video
J.Robakowski 1989
Sikxoklok, I.Kantor, 1991POWRÓT do strony głównej


prace plastyczne teksty wizualne fotografia film video art performance instalacja dżwięk-obraz
artyści kontakt dokumentacja english version linki o stronie


(C) 2001-2005 Galeria Wymiany
Informacje o prawach autoskich patrz: o stronie
Copyright information see: About