Teksty interwencyjne
Podrzuceni "mistrzowie" - tekst interwencyjny nr 21
Format pliku Rozmiar
RTF Rich Text Format 70 KB


"Paw krytyczny" kustosza Jureckiego... - tekst interwencyjny nr 22
Format pliku Rozmiar
RTF Rich Text Format 14 KB
PDF PDF 77 KB


Z POWROTEMPOWRÓT do strony głównej


prace plastyczne teksty wizualne fotografia film video art performance instalacja dżwięk-obraz
artyści kontakt dokumentacja english version linki o stronie


(C) 2001-2005 Galeria Wymiany
Informacje o prawach autoskich patrz: o stronie
Copyright information see: About