POWRÓT BACK


instalacja d¼wiêkowa, J.Robakowski, BWA Zakopane, 1972