POWRÓT BACK


Uczestnicy wystawy Grupy Zero-61 (od lewej: A.Różycki, A.Mikołajczyk, J.Robakowski, W.Bruszewski, M.Kokot) - wystawa w Kuźni - Toruń '69