POWRÓT BACK


fotografia warunkowa, A. Ró¿ycki, 1973