POWRÓT BACK


Akcja A.Ró¿yckiego do filmu ¯ywa Galeria, 1974