Film6000000, J.Robakowski, 1962
Rynek, J.Robakowski, R.Meissner, T.Junak, 1970
Test, J.Robakowski 1971
Bezdech, W.Bruszewski, 1972
Twarz, P.Kwiek, 1972
Ćwiczenie, J.Robakowski, 1972
YYAA, W.Bruszewski, 1973
Prostokrzywa, R.Waśko, 1973
Oda do młodości, realizacja WFF, 1974
Obszar, K.Bendkowski, 1974
Anatomia, A.Mikołajczyk, 1974
Abecadło, J.Połom, 1974
Akcja A.Różyckiego do filmu Żywa Galeria, 1974
ABCDEF=1-36, R.Waśko, 1974
A.Lachowicz, akcja do filmu Żywa Galeria, 1974
Ćwiczenie na dwie ręce, J.Robakowski, 1976
Konstruktywizm polski, R.Waśko, 1978
Łódź Kaliska, 1982
Akcja R.Winiarskiego do filmu Trzy wnętrza M.Potockiej, 1983
Akcja E.Krasińskiego do filmu Trzy wnętrza M.Potockiej, 1983
Ciągłość nieskończoności, Z.Rytka, 1984
Z mojego okna, J.Robakowski, 1978-1999POWRÓT do strony głównej


prace plastyczne teksty wizualne fotografia film video art performance instalacja dżwięk-obraz
artyści kontakt dokumentacja english version linki o stronie


(C) 2001-2005 Galeria Wymiany
Informacje o prawach autoskich patrz: o stronie
Copyright information see: About