POWRÓT BACK


Pocztówka, A. Bohdziewicz, Warszawa 1987