POWR”T BACK


Atelier 72, W.Bruszewski, A. Miko≥ajczyk, J.Robakowski, Edynburg 1972